EUSKALDUNA

NATURAREKIKO
KONPROMETITUA

INKLUSIBOA

EKINTZAILEA
ETA SORTZAILEA

OSASUNTSUA ETA
ARDURATSUA

AUTONOMOA
ETA ARDURATSUA

EUSKALDUN
ELEANITZA

KRITIKOA

ELKARBIZITZARAKO TREBEA

AMESLARIA